Μενού


Σκληρόδετος Κατάλογος Κλειστός 21x 15
  2 σελίδες 4 σελίδες 8 σελίδες10 σελίδες 
 10 τεμάχια145€ 190€ 195€ 200€ 
 20 τεμάχια290€ 340€ 345€ 350€ 
 30 τεμάχια 370€ 460€470€ 480€ 

Σκληρόδετος Κατάλογος Κλειστός Α5 21x 14,8
  4 σελίδες 8 σελίδες 12 σελίδες16 σελίδες 
 10 τεμάχια69€ 75€ 80€ 85€ 
 20 τεμάχια75€ 80€ 90€ 99€ 
 30 τεμάχια80€85€99€ 114€ 


Μενού 17x23 2 Όψεων με Πλαστικοποίηση. 100 τεμάχια μόνο με 0,85€ το τεμάχιο !

Κατάλογος Μενού Κλειστός Α4
  4 σελίδες 8 σελίδες 12 σελίδες16 σελίδες 
 10 τεμάχια79€ 105€ 110€ 115€ 
 20 τεμάχια85€ 115€ 130€ 158€ 
 30 τεμάχια105€135€177€ 208€ 

Κατάλογος Μενού Ανοιχτός Α3
  4 σελίδες 8 σελίδες 12 σελίδες16 σελίδες 
 10 τεμάχια83€ 109€ 115€ 130€ 
 20 τεμάχια90€ 125€ 135€ 170€ 
 30 τεμάχια115€150€185€ 215€ 


Παρακάτω μπορείτε να δείτε δείγματα της δουλειάς μας.