Τιμολόγια για Laser Εκτυπωτές


Τιμολόγια Laser


Α4 Ασπρόμαυρα
από 100 φόρμες τιμολογίων με μαύρο χρώμα, μόνο με 20 ευρώ
έως 1000 φόρμες τιμολογίων με μαύρο χρώμα, μόνο με 100 ευρώ

Α4 Μονόχρωμα
από 10.000 φόρμες τιμολογίων μονόχρωμα, μόνο με 260 ευρώ

Α4 2χρωμα
από 100 φόρμες τιμολογίων 2 χρωμάτων, μόνο με 31 ευρώ
έως 1000 φόρμες τιμολογίων 2 χρωμάτων, μόνο με 180 ευρώ

Α4 2χρωμα
10.000 φόρμες τιμολογίων 2 χρωμάτων, μόνο με 299 ευρώ

Α4 3χρωμα
από 100 φόρμες τιμολογίων 3 χρωμάτων, μόνο με 31 ευρώ
έως 1.000 φόρμες τιμολογίων 3 χρωμάτων, μόνο με 180 ευρώ

Α4 3χρωμα
10.000 φόρμες τιμολογίων 3 χρωμάτων, μόνο με 359 ευρώ

Α4 4χρωμα
από 100 φόρμες τιμολογίων 4 χρωμάτων, μόνο με 31 ευρώ
έως 1.000 φόρμες τιμολογίων 4 χρωμάτων, μόνο με 180 ευρώ

Α4 4χρωμα
10.000 φόρμες τιμολογίων 4 χρωμάτων, μόνο με 399 ευρώ